Nakladatelství Mobydick s.r.o. - Učebnice pro základní školy
Volejte: +420 603 215 005

Čítanka s literární výchovou pro 4. ročník

Obsah: lidová (klasická) pohádka, pohádkový příběh, lidová a umělá písnička, loutkové divadlo, dětský příběh, verš, sloka a rým, báseň epická a lyrická, přísloví, pranostika a pořekadlo, báj a pověst

Obj. č.: 61104
Rozsah: 220 stran
Cena: 145 Kč

Obj. č.: 61101
Metodická příručka k čítankám pro 4. a 5. ročník
Cena: 37 Kč

Čítanka s literární výchovou pro 5. ročník

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Obsah: bajka, hlavní a vedlejší postava, vyprávění v er-formě a ich-formě, řeč autora a řeč postav, přirovnání, básnický přívlastek, zosobnění, drama, tragédie, komedie, činohra, dialog, a monolog, opera, balet, muzikál, opereta, kabaret a commedia dell’arte, poezie

Obj. č.: 61105
Rozsah: 220 stran
Cena: 145 Kč

Obj. č.: 61101
Metodická příručka k čítankám pro 4. a 5. ročník
Cena: 37 Kč

Čítanka s literární výchovou pro 6. ročník

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Obsah: Bible a různá literární zpracování, lyrika: přírodní, milostná, vlastenecká, náboženská
a reflexivní, základní básnické figury, pohádka lidová a umělý pohádkový příběh, ústní lidová slovesnost (píseň, pověst), přísloví, pranostika a pořekadlo, kronika, literární zpracování lidové hry a literární převyprávění divadelní hry, povídka a román (výklad o ich-formě a er-formě a charekteristika), mýtus

Obj. č.: 61106
Rozsah: 240 stran
Cena: 135 Kč

Obj. č.: 61102
Metodická příručka k čítankám pro 6. až 9. ročník
Cena: 74 Kč

Čítanka s literární výchovou pro 7. ročník

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Obsah: fantazie a ja se projevuje v literárním díle, balada (lidová, umělá, villonská, sociální) a romance, cestopis, fejeton, drama: tragédie a komedie (tragikomedie a parodie), rozdíl mezi dialogem a monologem, próza: žánr humoristický, fantastický, vědeckofantastický a detektivní, legenda

Obj. č.: 61107
Rozsah: 220 stran
Cena: 135 Kč

Obj. č.: 61102
Metodická příručka k čítankám pro 6. až 9. ročník
Cena: 74 Kč

Čítanka s literární výchovou pro 8. ročník

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Obsah: romantismus a romantika, epigram a aforismus, píseň (lidová, umělá, kramářská, městský folklor), epos, poéma, prozaické tvary: romaneto, dopis, deník, paměti, horor, historický román, román s romantickou zápletkou, vztah autor – liter. text – čtenář – čtenářský zážitek, autorské divadlo, hudebně dramatické žánry: opera, balet, opereta, muzikál, kabaret

Obj. č.: 61108
Rozsah: 220 stran
Cena: 135 Kč

Obj. č.: 61102
Metodická příručka k čítankám pro 6. až 9. ročník
Cena: 74 Kč

Čítanka s literární výchovou pro 9. ročník

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Obsah: sonet, elegie, óda, pásmo a veršovaný román, poezie (starší i současná), literární pojmy: biografie, biografický román, autobiografie, novela, rytířský román, pikareskní román, román ve verších, esej, satira, absurdní literatura a drama, prozaická díla s válečnou tématikou jakékoli zvůle, prozaické ukázky, stručný přehled dějin literatury

Obj. č.: 611098
Rozsah: 220 stran
Cena: 135 Kč

Obj. č.: 61102
Metodická příručka k čítankám pro 6. až 9. ročník
Cena: 74 Kč