Nakladatelství Mobydick s.r.o. - Učebnice pro základní školy
Volejte: +420 603 215 005

Živá planeta

Úvod do zeměpisu, obecný fyzický zeměpis – 6. ročník

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Obsah: Znázorňování Země: globus, zeměpisné sítě a polohy, atlas a mapyNaše planeta ve vesmíru: planety naší sluneční soustavy, galaxie, mléčná dráha, Velký a Malý vůz, vztah Slunce, Země a měsíce

Co vytvořila příroda: stavba Země, krajinná sféra, sopečná činnost, litosféra, atmosféra, životní prostředí, hydrosféra, pedosféra, biosféra, praktické pokusy

Obj. č.: 61201
Rozsah: 120 stran, příloha
Cena: 114 Kč

Obj. č.: 61211
Metodická příručka – Živá planeta a Daleké světadíly a oceány
Cena: 41 Kč

Daleké světadíly a oceány

Zeměpis světadílů a oceánů I – 6. a 7. ročník (Afrika, Austrálie a Oceánie, Amerika)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Obsah: Krajina chladu a horka: severní a jižní pól (Arktida, Antarktida), Afrika – poloha, povrch, podnebí, vegetace, vodstvo, obyvatelstvoV zemi protinožců: Austrálie a Oceánie – poloha, povrch, podnebí a vodstvo, Pacifik – vznik korálových ostrovů, tvary mořského dna

Na severní a jižní polokouli: Amerika

Samá voda: oceány

Obj. č.: 61202
Rozsah: 120 stran, příloha: slepé mapy, tabulky
Cena: 114 Kč

Obj. č.: 61211
Metodická příručka – Živá planeta a Daleké světadíly a oceány
Cena: 41 Kč

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Obsah: Obr mezi světadíly: Asie – poloha, členitost, hranice, jednotlivé oblasti (např. Rusko apod.), obyvatelstvo, národní a náboženská problematika, lidnatost, různá životní úroveň, činnost související s životním prostředímŽijeme v Evropě: poloha, členitost, povrch, podnebí, vegetace, vodstvo, obyvatelstvo, státy Evropy

Obj. č.: 61203
Rozsah: 176 stran, příloha: slepé mapy, tabulky
Cena: 140 Kč

Obj. č.: 61213
Metodická příručka – Největší světadíl na zemi
Cena: 33 Kč>

Lidé na živé planetě

Zeměpis obyvatelstva, hosp. a pol. zeměpis – 8. ročník

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Obsah: Lidé na živé planetě: rozmístění obyvatelstva, hustoty zalidnění, růst počtu obyvatelstva, migrace, zaměstnanost, gramotnost, národní a náboženské příslušnosti, růst velkoměst, obr. materiálPolitické uspořádání světa: svrchovanost a závislost území, funkce státních hranic, vyspělost, administrativa a správa států, mezinár. spolupráce

Hospodářská činnost lidí: zemědělství, těžba, využití vody, průmysl, doprava, spoje, vzdělání, obchod

Člověk v krajině: krajina a životní prostředí

Obj. č.: 61204
Rozsah: 160 stran, příloha: tabulky
Cena:135 Kč

Obj. č.: 61214
Metodická příručka – Lidé na živé planetě
Cena: 33 Kč

Česká republika

Zeměpis České republiky – 9. ročník

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Obsah: Příroda: poloha, rozloha, počet obyvatel, hustota zalidnění, povrch, podnebí, ovzduší, vodstvo, půda, vegetace, ochrana životního prostředíLidé a hospodářství: ekonomická aktivita, národnostní složení, venkovské a městské sídlo, hospodářství, dopraha, služby, školství, kultura, cestovní ruch, zahr. obchod

Zeměpisné oblasti: jednotlivé zeměpisné oblasti

Krajina vašeho domova: místo v němž žijí žáci

Obj. č.: 61205
Rozsah: 192 stran, příloha: slepá mapa
Cena: 145 Kč

Obj. č.: 61215
Metodická příručka – Česká republika
Cena: 33 Kč

Tady jsem doma

Pracovní učebnice regionálního zeměpisu – 9. ročník

zemepis Obsah: Pracovní učebnice k poznávání místního regionu a obce v celé ČR. Geografická poloha. Historie a kultura. Sídla. Životní prostředí. Příroda a krajina. Obyvatelstvo. HospodářstvíObj. č.: 61207
Rozsah: 60 stran, příloha: slepá mapa
Cena: 58 Kč

Obj. č.: 61217
Metodická příručka – Tady jsem doma
Cena: 27 Kč